Deelname aan het NK Eenwieleren staat open voor iedereen die kan eenwieleren. We richten ons voornamelijk op Nederlanders, maar het gaat om een open kampioenschap dus ook inwoners uit (en onderdanen van) andere landen kunnen deelnemen. Er is geen minimum- of maximumleeftijd, en ook geen minimum-niveau. Bovendien zijn alle leeftijden welkom om zich in te schrijven, van heel jong tot 65+.

EENWIELER:

De 100 m, 800 m en 5 km worden gereden op "standaard eenwielers". De International Unicycling Federation hanteert hier een heel strikte norm voor. Wij zijn iets soepeler zodat je met elke eenwieler t/m 24 inch kunt meedoen, dus ook bijvoorbeeld met een MUni-eenwieler.

 • Maximale wielmaat 24 inch. Het gaat om de "nominale" maat, dus wat op de band staat. Elke banddikte kan meedoen dus ook 24 x 3 of zelfs nog dikker. Ook een zogenoemde IUF standaard eenwieler mag meedoen. Hiervoor geldt de maximale diameter 618 mm. Er is geen minimale wielmaat voor deze races. 

 • Cranklengte: hangt af van de wielmaat. Voor wiel+band met een kleinere gemeten diameter dan 568 mm moet de cranklengte minimaal 19,30% van de gemeten diameter zijn. Voor een wiel+band met een grotere diameter dan 568 mm moet de cranklengte minimaal 20,22% van de gemeten diameter zijn. Er is geen maximum cranklengte. Cranklengte wordt gemeten van het midden van de wiel-as tot het midden van de trapper-as. Voor een paar voorbeelden en een grafiekje klik hier. (Deze regels zijn zo gemaakt dat je kan meedoen met de meeste zaal-eenwielers, trials-eenwielers, MUni-eenwielers en met IUF standaard "race" eenwielers, n dat de wedstrijd tussen deze verschillende eenwielers zo eerlijk mogelijk is.) 

 • Versnelling niet toegestaan. 

 • Andere aandrijving dan spierkracht niet toegestaan. 

 • Wielmaat en cranklengte zullen ter plaatse gecontroleerd worden! 

Voor de andere wedstrijden (slalom-parcours, langzaam-race en 10 km unlimited) zijn de eisen aan de eenwieler:

 • Wielmaat: geen beperking. 

 • Cranklengte: geen beperking. 

 • Versnelling: geen beperking. 

 • Andere aandrijving dan spierkracht niet toegestaan. 

LEEFTIJDSGROEPEN: 

 • Voor de medailles wordt er per wedstrijd gewaardeerd in leeftijdsgroepen, namelijk: 0 t/m 11 jaar, 12 t/m 14 jaar, en 15 jaar en ouder. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen (jongens) en vrouwen (meisjes). Bij de 10 km worden de jongste twee groepen samengevoegd, dus 0 t/m 14 jaar, en 15 jaar en ouder. 

BESCHERMING: 

 • Bij alle wedstrijdonderdelen zijn kniebeschermers en handschoenen/polsbeschermers verplicht. 

 • Een helm is verplicht bij 10 km unlimited, en wordt aanbevolen bij de overige onderdelen.

RACES (100 m, 800 m, 5 km, 10 km): 

STARTEN:

 • Je mag tevoren al opgestapt zijn en steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc. 

 • Voorkant van de band moet achter de startlijn zijn.

 • Bij de 100 m en 800 m wordt gestart in groepen van 2 tot ca 5 rijders, zo goed mogelijk per verwachte snelheid gegroepeerd. 

 • Bij de 5 km en 10 km zal er een massastart zijn van alle leeftijdsgroepen tegelijk. Snelste rijders mogen bij massastarts vooraan starten, zo nodig ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

 • Er wordt afgeteld 3 - 2 - 1 - 0. Op nul start de tijd voor alle rijders. 

 • Bij een valse start wordt overnieuw gestart. Wie twee keer een valse start veroorzaakt is voor dat onderdeel gediskwalificeerd. 

TIJDENS DE RACE:

 • Bij de 800 m, 5 km en 10 km mag een begeleider mee tijdens de wedstrijd, lopend of op de fiets (eenwieler of tweewieler), om te helpen met opstappen etc. De begeleider mag niet in de weg rijden/lopen voor andere deelnemers, en ook niet vr de begeleide deelnemer. Dus erachter of ernaast.

 • Degene die inhaalt moet minstens n wieldiameter afstand houden. 

VALLEN: 

Bij de 100 m race:

 • Vallen betekent automatisch diskwalificatie. Je moet bovendien zorgen dat je andere deelnemers niet in de weg zit.

 • Als een deelnemer ernstig gehinderd wordt door een andere deelnemer (ter beoordeling aan de wedstrijdleiding), mag de gehinderde deelnemer de race overdoen.

Bij de 800 m, 5 km en 10 km races: 

 • Als je valt, mag je opnieuw opstappen op de plek waar je eenwieler tot stilstand komt, en de race vervolgen. 

 • Dit geldt ook als je valt door toedoen van een andere rijder.

FINISH: 

 • Finishtijd is als de voorkant van je band de finishlijn passeert. 

 • Je moet rijdend over de finish komen. Dat betekent dat je voeten de grond pas mogen raken na de finishlijn, en dat je eenwieler niet tot stilstand mag komen voor die geheel over de finishlijn is.

 • Als je vlak voor de finish valt, moet je voor de finish opnieuw opstappen en over de finish rijden. Anders ben je niet gefinisht. (Geldt niet voor 100 m race, daar betekent een val immers diskwalificatie.)

800 m race op standaard eenwielers, NKE 2011

10 km race op "unlimited" eenwielers, NKE 2011

 

LANGZAAM-"RACE" (10 m): 

De bedoeling van de "langzaam-race" is om zo langzaam mogelijk tien meter te rijden in een constant doorgaande voorwaartse beweging. Net als het slalom-parcours is dit een individuele wedstrijd 'tegen de stopwatch'. Elke rijder krijgt twee pogingen, beste poging telt. 

STARTEN:

 • Je start stilstaand. Je bent tevoren al opgestapt en mag steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc. 

 • Onderkant van de band moet op (of achter) de startlijn zijn.

 • Er wordt afgeteld 3 - 2 - 1 - 0. Op nul start de tijd, en moet je meteen vooruit beginnen te rijden. Ook moet je meteen je starthulp loslaten. 

 • Bij een valse start (hetgeen in dit geval betekent: niet meteen gestart of niet meteen losgelaten) wordt overnieuw gestart. Indien dan meteen weer een valse start wordt gemaakt, geldt die poging als mislukt. 

TIJDENS DE RACE:

 • Je rijdt op een baan van 30 cm breed waar je binnen moet blijven.

 • Je moet voortdurend vooruit blijven rijden. 

 • Je mag niet stil komen te staan (ook niet heel even!), en ook niet achteruitrijden.

 • Je mag niet hoppen of springen.

 • Je mag je wiel niet meer dan 45 graden linksom of rechtsom draaien ten opzichte van de lengterichting van de baan.

 • Afstappen of vallen betekent dat de poging mislukt is.

FINISH: 

 • Finishtijd is als de onderkant van je band de finishlijn passeert. 

 • Je moet rijdend over de finish komen. Dat betekent dat je voeten de grond pas mogen raken na de finishlijn, en dat je eenwieler niet tot stilstand mag komen voor die geheel over de finishlijn is.

 

IUF SLALOM-PARCOURS (we noemden dit vorig jaar "IUF obstakel-parcours"):

 • Bij het officile slalom-parcours volgens de IUF rijd je zo snel mogelijk de juiste route langs tien pylonnen, die zijn neergezet als in het plaatje. De route is met pijlen op de grond aangegeven, zie foto.

 • De tijd wordt met een stopwatch opgenomen. 

 • Je start stilstaand bij het startpunt. Je mag tevoren al opgestapt zijn en steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc. 

 • Je start op "drie twee een nul!".

 • Je mag de pylonnen raken en die mogen daarbij ook verschuiven, maar als er n valt telt de poging als mislukt. 

 • Als je de verkeerde 'afslag' neemt mag je teruggaan om alsnog goed te rijden, maar daarbij loopt de tijd door. 

 • Als je valt mag je op dezelfde plaats opnieuw opstappen om verder te gaan. 

 • Je mag bij het omcirkelen van de laatste pylon de finishlijn raken en zelfs overschrijden. Maar uiteraard stopt de tijd pas als je de pylon volledig omcirkeld hebt en daarna de finishlijn passeert.

 • Elke rijder krijgt twee pogingen, snelste poging telt.

Het officile IUF slalom-parcours

Deelnemer aan slalom-parcours, NKE 2011

WAARDERING: 

 • Bij de 100 m, 800 m, 5 km en 10 km gaat het simpelweg om de snelste tijd van degenen die de race uitgereden hebben. 

 • Bij de langzaam-race over 10 meter gaat het juist om de langzaamste tijd.

 • Bij het slalom-parcours gaat het natuurlijk weer om de snelste tijd.

 • Voor alle wedstrijden geldt: indien deelnemers toevallig precies hetzelfde resultaat behalen, dan komt de jongste hoger in de ranglijst. 

 • Er zijn medailles voor de plaatsen 1, 2 en 3 per wedstrijd/leeftijdsgroep, en een certificaat (achteraf, per email) met de behaalde resultaten voor elke deelnemer. 

 

De NKE organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel.

Bij twijfel beslist de wedstrijdleiding.
Waar in deze regels "rijder", "hij", etc. staat, is dit als m/v bedoeld.
Als je denkt dat dit veel regels zijn, kijk dan eens bij de Internationale Eenwieler Federatie.