Programma

Locatie

Regels

Aanmelden

Nieuws

Voorbije NKE's

Eenwieleren?

Forum

Contact

 

Try-out wedstrijd Hoogspringen op platform, bij het NKE 2018

Als eerste op de hoogte?

Schrijf je in voor 
de NKE Nieuwsbrief!

Op het NKE 2018 wordt bij wijze van proef een try-out wedstrijd Hoogspringen op platform gehouden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Unicycle Forever, en is geen officieel onderdeel van het wedstrijdprogramma.

Voor deze wedstrijd hoef je je niet van tevoren aan te melden. Als je zin hebt om dit te proberen, kom je gewoon wanneer het je uitkomt. Hou er wel rekening mee dat je een tijdje bezig bent, vooral als je in een groepje deelneemt.

 

Een platform is een houten pallet, of meerdere op elkaar. De hoogte kan ook in stukjes van minder dan één pallet ingesteld worden. De starthoogte is 7 cm (een halve pallet).

Het is de bedoeling om vanaf de grond op het platform te springen. Dit moet je doen zonder pedal of crank grab, dus meteen met de band op het platform. Niets anders dan de band mag het platform aanraken.

 

Bij zo'n hoogspringwedstrijd worden vaak trials-eenwielers gebruikt, omdat die sterk genoeg zijn voor hoge sprongen. Maar voor lichte rijders die niet hoog springen, kan een gewone eenwieler ook wel voldoen.


Hoe gaat het in zijn werk: 

De deelnemer moet opstappen op de grond. Zodra de deelnemer of de eenwieler het platform (ook de zijkant) aanraakt, geldt dat als een poging. Als je je voorbereiding afbreekt zonder het platform aan te raken, geldt dat niet als een poging.
De deelnemer moet minimaal drie seconden op het platform blijven wanneer hij gesprongen heeft (springend, idelend, stilstaand of rijdend). Dit wordt door een jurylid afgeteld. Elke deelnemer begint op een lage hoogte (alleen of in een groep van maximaal tien deelnemers). Wanneer iedereen de hoogte heeft gehaald (of "af" is) wordt de hoogte hoger gezet.


Verplichte bescherming:

 • Dichte schoenen

 • Helm

 • Scheenbescherming


Regels:

 • Er zijn geen regels over de wielmaat en cranklengte. 

 • Het startnummer moet zichtbaar zijn op de deelnemer of op de eenwieler.

 • Het maximaal aantal pogingen per deelnemer per hoogte is drie.

 • Het maximum aantal pogingen per deelnemer voor alle hoogtes samen is twaalf.

 • Je springt rechtstreeks vanaf de grond op het platform.

 • Niets anders dan de band mag het platform (of de zijkant ervan) aanraken.

 • Zodra enig deel van de eenwieler of de deelnemer het platform raakt, telt de poging.

 • Je moet drie seconden op het podium blijven staan, hoppen of idelen.

 • Je mag een hoogte overslaan, maar als je dat niet haalt mag je niet alsnog een lagere proberen. 

 • De beste/hoogste sprong telt.

 • Als je eenwieler kapot gaat tijdens een poging, mag je die poging overnieuw doen.

Prijsjes voor deze try-out wedstrijd worden aan het eind van de dag uitgereikt, samen met de medailles enz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In Platform High Jump the object is to jump from the ground to a platform, with no pedal or crank grabs. 


How does it go: 
Riders must mount their unicycles on the ground. A jump attempt occurs when any part of the unicycle or rider touches any part of the platform or landing surface. The rider may break off from a jump attempt before touching the platform or landing surface. This does not qualify as a jump attempt. 
The rider and unicycle jump up to a landing surface on a platform and remain on the landing surface for a 3-second count from a judge. The rider begins at a low height, and after each successful attempt, the height increases at set intervals. Start height is 7 cm.


Protection:

 • Shoes

 • Helmet

 • Shin pads

Rules:

 • There are no restrictions on unicycle wheel size or crank arm length.

 • The rider number must be visible on the rider or unicycle.

 • The maximum number of attempts per rider at any one distance is three.

 • The maximum total number of attempts is 12.

 • You jump directly from the ground to the platform.

 • Nothing but the tyre may touch any part of the platform.

 • As soon as any part of the unicycle of the rider touch the platform, the attempt counts.

 • You must stay on the platform for at least three seconds (stillstanding, hopping or idling).

 • The rider cannot attempt a higher distance, fail, and then attempt a lower distance.

 • The best successfully completed attempt is the rider’s result.

 • If the unicycle breaks during an attempt, a new attempt must be given to the rider.

Awards will be handed out at the regular award ceremony at the end of the day.

.

Terug naar pagina Programma

.

.

.

.

.

.

.