Programma

Locatie

Regels

Aanmelden

Nieuws

Voorbije NKE's

Eenwieleren?

Forum

Contact

 

Deelname aan het NK Eenwieleren 2013 staat open voor iedereen die kan eenwieleren. We richten ons voornamelijk op Nederlanders, maar het gaat om een open kampioenschap dus ook inwoners uit (en onderdanen van) andere landen kunnen deelnemen. Alle leeftijden zijn welkom om zich in te schrijven, van heel jong tot 65+. Er is geen minimum-niveau.

Als eerste op de hoogte?

Schrijf je in voor 
de NKE Nieuwsalert!

De regels voor het NKE 2013 zijn niet veel veranderd ten opzichte van 2012. 

De belangrijkste veranderingen: 

 • Er is een leeftijdsgroep toegevoegd (nu vier leeftijdsgroepen). 

 • Er zijn behalve medailles voor de eerste drie, nu ook bekers voor de beste deelnemer uit Nederland per leeftijdsgroep/onderdeel. 

 • Bij de IUF Slalom betekent vallen of afstappen het mislukken van de poging. 

Voor het NKE 2014 worden de eisen aan wielmaat en cranklengte voor de "standaard" eenwieler misschien gelijkgetrokken met de IUF-regels. 

.

EENWIELER:

.

De 100 m, 800 m en 5 km worden gereden op "standaard eenwielers". De International Unicycling Federation hanteert hier een heel strikte norm voor. Wij zijn iets soepeler zodat je met elke eenwieler t/m 24 inch kunt meedoen, dus ook bijvoorbeeld met een MUni-eenwieler.

 • Maximale wielmaat 24 inch. Het gaat om de "nominale" maat, dus wat op de band staat. Elke banddikte kan meedoen dus ook 24 x 3 of zelfs nog dikker. Ook een zogenoemde IUF standaard eenwieler mag meedoen. Hiervoor geldt de maximale diameter 618 mm. Er is geen minimale wielmaat voor deze races. 

 • Cranklengte: hangt af van de wielmaat. Voor wiel+band met een kleinere diameter dan 568 mm moet de cranklengte minimaal 19,30% van de gemeten diameter zijn. Voor een wiel+band met een diameter van 568 mm of groter moet de cranklengte minimaal 20,22% van de gemeten diameter zijn. Zie voorbeelden en een grafiekje. Er is geen maximum cranklengte. Cranklengte wordt gemeten van het midden van de wiel-as tot het midden van de trapper-as. 
  (Deze regels zijn zo gemaakt dat je kan meedoen met de meeste zaal-eenwielers, trials-eenwielers, MUni-eenwielers en met IUF standaard "race" eenwielers, n dat de wedstrijd tussen deze verschillende eenwielers zo eerlijk mogelijk is.) 

 • Versnelling niet toegestaan. 

 • Andere aandrijving dan spierkracht niet toegestaan.

 • Wielmaat en cranklengte zullen ter plaatse gecontroleerd worden! 

Voor de andere wedstrijden (slalom-parcours, langzaam-race en 10 km unlimited) zijn de eisen aan de eenwieler:

 • Wielmaat: geen beperking.

 • Cranklengte: geen beperking. 

 • Versnelling: geen beperking. 

 • Andere aandrijving dan spierkracht niet toegestaan. 

LEEFTIJDSGROEPEN: 

.

Voor de medailles en kampioenstitels wordt er per wedstrijd gewaardeerd in vier leeftijdsgroepen, namelijk: 0 t/m 10 jaar, 11 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar, en 16 jaar en ouder. Hiervoor wordt je leeftijd naar beneden afgerond op hele jaren. Dus als je de volgende dag 13 wordt, dan val je bij het NKE in de leeftijdsgroep 11-12. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen (jongens) en vrouwen (meisjes). 

 

Vanwege een "te" klein aantal jonge deelnemers aan de 5 km en 10 km (op het moment dat de medailles en bekers besteld moesten worden) worden bij deze twee wedstrijden leeftijdsgroepen samengevoegd. 

Het resultaat daarvan is:

 • Voor de 5 km zijn drie leeftijdsgroepen, namelijk 0-12, 13-15 en 16+; 

 • Voor de 10 km zijn twee leeftijdsgroepen, namelijk 0-15 en 16+. 

.

BESCHERMING: 

 • Bij alle wedstrijdonderdelen zijn kniebeschermers en handschoenen/polsbeschermers verplicht. 

 • Een helm is verplicht bij 10 km unlimited, en wordt aanbevolen bij de overige onderdelen. 

RACES (100 m, 800 m, 5 km, 10 km): 

.

STARTEN: 

 • Je mag tevoren al opgestapt zijn en steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc.

 • Voorkant van de band moet achter de startlijn zijn.

 • Bij de 100 m en 800 m wordt gestart in groepen van 2 tot ongeveer 5 rijders, in principe van dezelfde leeftijdsgroep, en zo goed mogelijk per verwachte snelheid gegroepeerd. 

 • Bij de 5 km en 10 km wordt een "getrapte massastart" gebruikt. Elke leeftijdsgroep heeft daarbij zijn eigen massastart, met een korte tijd daartussen (in de orde van een of enkele minuten). De snelste rijders mogen bij deze massastarts vooraan starten, zo nodig ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

 • Er wordt afgeteld 3 - 2 - 1 - 0. Op nul start de tijd voor alle rijders van de betreffende startgroep. 

 • Bij een valse start op de 100 m of 800 m wordt overnieuw gestart. Wie twee keer een valse start veroorzaakt (ter beoordeling van de officials ter plaatse) wordt voor dat onderdeel gediskwalificeerd.

 • Bij een valse start op de 5 km of 10 km wordt niet overnieuw gestart. Wie vals start krijgt een straftijd van 10 seconden bij zijn eindtijd opgeteld, dit ter beoordeling van de officials ter plaatse. 

TIJDENS DE RACE: 

 • Degene die inhaalt moet minstens n wieldiameter afstand houden. 

 • Bij de 5 km en 10 km mag een begeleider mee tijdens de wedstrijd, lopend of op de fiets (eenwieler of tweewieler), om te helpen met opstappen etc. De begeleider mag niet in de weg rijden/lopen voor andere deelnemers, en ook niet vr de begeleide deelnemer. Dus erachter of ernaast.

VALLEN: 

.

Bij de 100 m race:

 • Vallen betekent automatisch diskwalificatie. Je moet bovendien zorgen dat je andere deelnemers niet in de weg zit.

 • Als een deelnemer ernstig gehinderd wordt door een andere deelnemer (ter beoordeling aan de wedstrijdleiding), mag de gehinderde deelnemer de race overdoen. De gehinderde deelnemer moet hier zelf om verzoeken, en wel meteen. Als een deelnemer deze keuze maakt en het verzoek wordt ingewilligd, dan vervalt het eerste resultaat, ook als de tweede race een slechter resultaat zou opleveren.

Bij de 800 m, 5 km en 10 km races: 

 • Als je valt, mag je opnieuw opstappen op de plek waar je eenwieler tot stilstand komt, en de race vervolgen. 

 • Dit geldt ook als je valt door toedoen van een andere rijder. Zolang er geen opzet in het spel is, wordt dit beschouwd als "horend bij de race".

FINISH: 

 • Finishtijd is als de voorkant van je band de finishlijn passeert. 

 • Je moet rijdend over de finish komen. Dat betekent dat je lichaam of kleding de grond pas mag raken na de finishlijn, en dat je eenwieler niet tot stilstand mag komen voor die geheel over de finishlijn is.

 • Als je hier niet aan voldoet (en dus vlak voor de finish of op de finishlijn valt), moet je een stukje terug, voor de finish opnieuw opstappen en de finish alsnog correct rijdend passeren. Anders ben je niet gefinisht. Dit geldt niet voor de 100 m race, daar betekent een val immers sowieso diskwalificatie. 

 • Tijdlimiet 5 km: 55 minuten. 

 • Tijdlimiet 10 km: 80 minuten. 

LANGZAAM-"RACE" (10 m): 

.

De bedoeling van de "langzaam-race" is om zo langzaam mogelijk tien meter te rijden in een steeds doorgaande voorwaartse beweging. Net als het slalom-parcours is dit een individuele wedstrijd 'tegen de stopwatch'. Elke rijder krijgt twee pogingen, beste poging telt. De tweede poging mag naar keuze meteen na de eerste, of later. 

.

STARTEN:

 • Je start stilstaand. Je bent tevoren al opgestapt en mag steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc. 

 • Onderkant van de band moet op (of achter) de startlijn zijn.

 • Er wordt afgeteld 3 - 2 - 1 - 0. Op nul start de tijd, en moet je meteen vooruit beginnen te rijden. Ook moet je meteen je starthulp loslaten. 

 • Bij een valse start (hetgeen in dit geval betekent: niet meteen gestart of niet meteen losgelaten) wordt overnieuw gestart. Indien dan meteen weer een valse start wordt gemaakt, geldt die poging als mislukt. 

TIJDENS DE RACE:

 • Je rijdt op een baan van 30 cm breed waar je binnen moet blijven.

 • Je moet voortdurend vooruit blijven rijden. 

 • Je mag niet stil komen te staan (ook niet heel even!), en ook niet achteruitrijden.

 • Je mag niet hoppen of springen.

 • Je mag je wiel niet meer dan 45 graden linksom of rechtsom draaien ten opzichte van de lengterichting van de baan.

 • Afstappen of vallen betekent dat de poging mislukt is.

FINISH: 

 • Finishtijd is als de onderkant van je band de finishlijn passeert. 

 • Je moet rijdend over de finish komen. Dat betekent dat je voeten de grond pas mogen raken na de finishlijn, en dat je eenwieler niet tot stilstand mag komen voor die geheel over de finishlijn is.

 IUF SLALOM-PARCOURS:

 • Bij het officile slalom-parcours volgens de IUF rijd je zo snel mogelijk de juiste route langs tien pylonnen, die zijn neergezet als in het plaatje. De route is met pijlen op de grond aangegeven, zie foto.

 • De tijd wordt met een stopwatch opgenomen. 

 • Je start stilstaand bij het startpunt. Je mag tevoren al opgestapt zijn en steunen op een dranghek, paal, ander persoon etc. 

 • Je start op "drie twee een nul!".

 • Je mag de pylonnen raken en die mogen daarbij ook verschuiven, maar als er een valt telt de poging als mislukt. 

 • Als je de verkeerde 'afslag' neemt mag je terugrijden om alsnog goed te rijden, maar daarbij loopt de tijd door. 

 • Als je valt of afstapt telt de poging als mislukt. 

 • Je mag bij het omcirkelen van de laatste pylon de finishlijn raken en zelfs overschrijden. Maar uiteraard stopt de tijd pas als je de pylon volledig omcirkeld hebt en daarna de finishlijn passeert.

 • Elke rijder krijgt twee pogingen, beste poging telt. De tweede poging mag naar keuze meteen na de eerste, of later. 

 • Als je pylonnen hebt verplaatst tijdens je race, zet je die dan daarna even terug?

Het officile IUF slalom-parcours 

Deelnemer aan slalom-parcours, NKE 2011 

 

Samenvatting / overzicht van een aantal van bovengenoemde regels:

.

 

100 m

800 m

5 km

10 km

IUF Slalom

10 m langzaam

Samenstelling startgroepen

2 tot 5 rijders uit 1 leeftijdsgroep

massastart per leeftijdsgroep

individueel tegen de stopwatch

Aantal pogingen

een 

twee

Eerste valse start

herstart

geen herstart, 10 strafseconden

herstart 

Tweede valse start

diskwalificatie

niet van toepassing

poging telt als mislukt

Begeleider mee

nee

toegestaan, achter of naast deelnemer

nee

Vallen tijdens de race

diskwalificatie

opnieuw opstappen waar de eenwieler tot stilstand is gekomen

diskwalificatie

Vallen vlak voor finish

diskwalificatie

terug en alsnog over finish rijden

diskwalificatie

Startpositie

voorkant band achter lijn

onderkant band achter lijn

Finishpositie

voorkant band boven lijn

onderkant band op lijn

Tijdlimiet

niet van toepassing

55 minuten

80 minuten

niet van toepassing

.

WAARDERING: 

 • Bij de 100 m, 800 m, 5 km, 10 km en slalom-parcours gaat het om de snelste tijd. 

 • Bij de langzaam-race over 10 meter gaat het juist om de langzaamste tijd. 

 • Voor alle wedstrijden geldt: indien deelnemers in dezelfde leeftijdsgroep toevallig precies dezelfde tijd hebben, dan komt de jongste hoger in de ranglijst. 

 • Elke deelnemer krijgt achteraf, per email, een certificaat met zijn behaalde resultaten.

 • Per wedstrijd/leeftijdsgroep zijn er medailles voor de plaatsen 1, 2 en 3. 

 • Per wedstrijd/leeftijdsgroep is er een beker voor de beste deelnemer uit Nederland, en de titel "Nederlands Kampioen". Deze titels worden ook op de certificaten vermeld. 

 .

De NKE organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel.

.

Bij twijfel beslist de wedstrijdleiding.
Waar in deze regels "rijder", "hij", etc. staat, is dit als m/v bedoeld.
Als je denkt dat dit veel regels zijn, kijk dan eens bij de Internationale Eenwieler Federatie.