Echelon

Wat is dat Echelon gedoe onder mijn e-mails en Usenet bijdragen?

What is that Echelon thingy at the bottom of my e-mail messages and Usenet posts?

Let op: verouderd!

Ik gebruik mijn Echelon-signature niet meer sinds mei 2002, en ik houd de informatie op dit Echelon deel van de site ook niet meer bij. 
Maar deze Echelon-pagina's krijgen nog steeds vrij veel bezoek. Daarom laat ik ze voorlopig op de site staan.

NB: Obsolete!

I have discontinued the use of my Echelon signature as of May 2002, and the information on this Echelon part of the site is not maintained anymore. 
However, these Echelon pages are still getting quite some hits. That's why I leave them up for the time being.

Wat is Echelon überhaupt?

Echelon is de codenaam voor een geheim spionagenetwerk opgezet door de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Oorspronkelijk was het doel om militaire communicatie van "de vijand" af te luisteren. Na het einde van de Koude Oorlog verviel dit doel grotendeels. Echelon is echter niet ontmanteld maar het doel is gewijzigd. Het wordt nu naar men zegt ingezet voor het stelselmatig aftappen van al het Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer.

Meer info via de links onderaan deze pagina.

What is Echelon in the first place?

Echelon is the codename for a secret espionage network set up by the United States and the United Kingdom. Originally, the purpose was to listen in to the military communication of "the enemy". After the Cold War this purpose was largely obsolete. Rather than dismantling Echelon, however, its purpose was shifted. Allegedly, it is now used to systematically intercept all European telephone, facsimile and e-mail traffic.

More info via the links at the bottom of the page.

Wat heb ik tegen Echelon?

Mij bevalt dat Big Brother-achtige helemaal niet. Het idee dat al je communicatie van telefoon tot e-mail onderschept wordt! Boeven vangen is een goed idee maar dit gaat te ver.

What do I have against Echelon?

The Big Brotherish concept of Echelon doesn't appeal to me at all. The idea that all of your communication from phone calls to e-mails is intercepted! Capturing criminals is a fine idea but this is taking it too far.

Wat doe ik tegen Echelon?

Maar er is een uitweg. Door het laten vallen van een paar "verdachte" trefwoorden in iedere informatie-uitwisseling moet Echelon elk bericht nader onderzoeken. En daardoor ligt natuurlijk meteen het hele systeem op zijn gat :-) , het wordt getriggerd, gefopt, verzadigd en overbelast. (Nou ja, ik realiseer me dat het systeeem niet meteen overbelast zal zijn, maar het gaat om het idee...)

Daarom zet ik onder al mijn e-mails en Usenet posts een stelletje woorden waarvan ik veronderstel dat Echelon ze voor nader onderzoek markeert. Ik heb hier een simpel stukje software voor gemaakt zodat ik dit niet "met de hand" hoef te doen.

What do I do against Echelon?

But there is a way out. By dropping a few "suspect" keywords in every information exchange, Echelon will have to investigate every message. And therefore, of course, the whole system will tumble down :-) , it is triggered, fooled, saturated and overloaded. (Oh well, I realise that this won't work exactly 100%, but it's the idea that counts...)

Therefore, I append to all of my e-mails and Usenet posts a few words of which I suppose that Echelon will mark them for further investigation. I have written a simple piece of software to do this, so that it doesn't have to be done "manually".

Hoe werkt de software?

De software bestaat uit:

 1. een database in een Excel spreadsheet waar meer dan 100 Echelon triggers in staan (wordt nog steeds uitgebreid);
 2. een programmaatje (macro) dat drie willekeurige frases uit de database in een zogenaamde signature file zet, die door mijn e-mail programma en mijn Usenet-programma worden ingelezen.

De macro wordt regelmatig gerund (ikzelf doe het dagelijks) om weer een verse signature file aan te maken.

How does the software work?

The software consists of:

 1. a database in an Excel spreadsheet now consisting of more than 100 Echelon triggers (continuously being expanded)
 2. a program (macro) that grabs three phrases at random and puts them in a so-called signature file which is imported by my e-mail client and my Usenet reader/posting programme.

The macro is run are regular intervals (I do it daily) to generate a fresh signature file.

Download de software

De software:

 • is gratis ter beschikking. Hoe meer mensen het gebruiken, hoe beter het hogere doel bereikt wordt.
 • kan gebruikt worden door iedereen die Excel versie 4.0 of hoger op zijn PC heeft (volledige systeemeisen op de downloadpagina).
 • is een ZIP bestand dat bestaat uit drie files:
  - echelon.xls (database)
  - sort_exp.xlm (Excel macro)
  - readme.txt (installatie- en gebruikershandleiding).

==> Ga naar de download pagina (Nederlands).

Bang voor Excel macro's en virussen?
Mijn macro is geschreven in de Excel 4.0 macro-taal die geen virussen kan bevatten. Je kunt dit zien aan de .xlm bestands-uitgang. Bovendien: alvorens de macro te runnen kan deze geopend worden door te dubbelklikken op de filenaam in Windows Explorer. Zo kun je controleren dat de macro alleen legitieme commando's bevat.

Download the software

The software:

 • is available for free. The more people use it, the better the higher objective will be achieved.
 • can be used by anyone having Excel version 4.0 or higher on their computer (full system requirements on the download page).
 • is a ZIP archive consisting of three files:
  - echelon.xls (database)
  - sort_exp.xlm (Excel macro)
  - readme.txt (installation and user manual).

==> Go to the download page (English).

Concerned about Excel macros and viruses?
My macro has been written in the Excel 4.0 macro language that cannot contain viruses. This is apparent from the .xlm file extension. Moreover, the macro can be inspected by doubleclicking the filename in Windows Explorer. This will bring up the commands of the macro without running it, enabling you to check that it just contains legitimate commands.

Echelon links (Nederlandstalig)

Dossier Echelon van het NRC

Dossier Echelon van de Volkskrant

Artikel in Kleintje Muurkrant

Artikel van Het Luisterrijk

Brief van Min. de Grave aan het Nederlandse Parlement

Netkwesties Forum

Zoekresultaten van Google

Echelon links (in English)

Echelonwatch, an independent critical organisation

Greater Things

John Young Architect. I don't know how to position this, looks like a weird site to me.

European Parliament Draft Report in Word format, including revealing "tracked" changes

Serendipity, a libertarian and anti-fascist site

Google search results

 

Terug naar de homepage van Klaas Bil          Back to Klaas Bil's homepage