Hoe lang duurt het om te leren eenwieleren?

This page in English

Waarschijnlijk krijgt elke eenwieleraar wel eens de vraag "Hoe lang duurt dat nou om te leren?". Het kortste juiste antwoord is "Dat hangt ervan af." Vaak wordt gedacht dat leeftijd de meest bepalende factor is. Maar nu weten we meer...

In maart 2003 opperde iemand die onder de naam "wobbling bear" (waggelende beer) deelneemt in de eenwieler-nieuwsgroep rec.sport.unicycling, dat we zouden moeten bestuderen hoe de tijd om eenwieleren te leren afhangt van leeftijd. Ik pakte deze suggestie op en schreef een enquete uit. Aanvankelijk vroeg ik mensen om te vermelden:
A. de leeftijd waarop ze begonnen te leren;
B. het aantal oefen-uren voor ze 50 meter konden rijden;
C. mannelijk of vrouwelijk.

Er was een grote respons: in ongeveer een week kreeg ik de gegevens van 66 mensen. Meest via de nieuwsgroup, maar sommige per e-mail, privé-boodschap (via de eenwieler-site www.unicyclist.com) of persoonlijk. Veel mensen gaven spontaan extra informatie, vooral:
D. hoeveel kalenderdagen het duurde om te leren (57 personen);
E. wat voor instructie ze hadden gehad (indien van toepassing) (21 personen);
F. wielmaat waarop ze het leerden (35 personen).
Deze extra gegevens waren zeer welkom. De reden dat ik alleen het allernoodzakelijkste had gevraagd (A, B en C) was dat ik mensen niet wilde afschrikken.

In de eerste ronde verwerkte ik de gegevens ontvangen voor 6 april 2003 09:00 CET. Ik ben van plan om alle latere gegevens in een vervolg-analyse te verwerken, dus blijf maar inzenden.

In de tabel hieronder staan de ruwe gegevens, in de volgorde waarin ze ook voorkomen in mijn nieuwslezer (Free Agent 1.21/32). Ik heb aangenomen dat mensen die reageerden in rec.sport.unicycling impliciet toestemden in republicatie op deze website; van de andere mensen in de tabel heb ik toestemming gevraagd - en gekregen.

Sommige antwoorden waren enigszins dubbelzinnig, maar in de tabel kan je zien hoe ik jullie gegevens heb gereduceerd tot eenduidige, 'harde' feiten. Gegevens die te vaag waren om te gebruiken zijn weergegeven in rood - deze personen konden helaas niet in de analyse worden meegenomen. Naast de ruwe gegevens heb ik ook in de tabel opgenomen (voorzover beschikbaar):
* berekend aantal uren per dag;
* een getal voor "kwaliteit van instructie" dat ik heb afgeleid uit jullie woorden;
* andere relevante opmerkingen.

Sommige getallen in de tabel zijn afgerond. In de analyse heb ik wel alle beschikbare decimalen gebruikt.

naam, 'handle' of andere identificatie leeftijd toen je begon aantal oefen-uren verdeeld over ... dagen uur/ dag man/ vrouw instructie? kwaliteit van instructie wiel- maat opmerkingen
Cokerhead 11 30.00 120 0.25 man        
nikkifrog 13 20.00 90 0.22 vrouw zelf geleerd 0.0 20  
harper 11 12.00 3 4.00 man        
JJuggle 15.5 30.00 14 2.14 man geen instructeur 0.0 24  
Rockey 16 8.50 14 0.61 man        
vriend van harper 12 8.00 14 0.57 man        
andere vriend van harper 20 12.00     man        
zoon van harper 11 18.00 21 0.86 man        
collega van harper 28 geen goede schatting 90   vrouw        
Mattvl 20 8.00 1 8.00 man     24  
Sofa 25 6.00 17 0.35 man     20 alleen geoefend mét los opstappen
unimoron 12 10.00 5 2.00 man     20  
leo (Leo Vandewoestijne) 19 20.00 7 2.86 man     24  
Mikefule 24 5.00 7 0.71 man        
dustin 10 21.00 14 1.50 man geleerd uit een boek 0.5 20  
m_extreme_uni 14 2.00     man        
jerryg 8 150.00 90 1.67 man        
Erin 47 15.00 14 1.07 vrouw nieuwsgroep op tips te krijgen 0.5 24  
Jaxer103 11 onduidelijk     man        
Jayjae13 14 14.00 14 1.00 man        
JonM 22 8.00 17 0.47 man        
wobbling bear 54 60.00 120 0.50 man        
djm 27 0.17     man     20  
Krashin'Kenny 49 9.00 9 1.00 man     20  
ache te moeilijk te quantificeren te moeilijk te quantificeren te moeilijk te quantificeren   man        
U-Turn 43 22.00 21 1.05 man        
Jason (KJP) 30 2.92 7 0.42 man        
Jason uit Alaska 35 9.00 9 1.00 man     24  
dochter van Jason uit Alaska 11 11.00 11 1.00 vrouw     20  
zoon van Jason uit Alaska (ook bekend als King MUni-Man) 5 16.00 12 1.33 man     16  
bbraf 28 21.00 21 1.00 man     20  
bbraf's oudste zoon 6 10.50 7 1.50 man     16 leeftijd was gegeven als 6.5
bbraf's dochter 9 10.71 75 0.14 vrouw     20  
bbraf's vrouw 38 10.71 75 0.14 vrouw     20  
lozza 13 12.00 3 4.00 vrouw        
manic_mark 15 6.00 7 0.86 man        
iunicycle 41 10.00     man enige tips van dochter 0.5    
Zook 53 42.00 42 1.00 man zelf geleerd 0.0 20  
Doug Massey 11 30.00 30 1.00 man geen instructeur 0.0 26  
Carley Massey 12 15.00 90 0.17 vrouw instructeur 1.0 20  
Andrew Carter 16 2.50     man geen instructeu 0.0 20  
zod 29 9.00 14 0.64 man geen instructeur 0.0 20  
UniBrier 16 14.00 14 1.00 man        
oudste dochter van UniBrier 9 11.00 12 0.92 vrouw        
vriendinnetje van oudste dochter van UniBrier 8 9.00 12 0.75 vrouw        
jongste dochter van UniBrier 5 5.00 45 0.11 vrouw        
Byron, studiegenoot van UniBrier 20 10.50 14 0.75 man        
fme 42 6.00 14 0.43 man geen instructeur maar het WEB 0.5 20  
uniikki 38 45.00 30 1.50 man        
gizmoduck 22 17.50     man geen instructeur 0.0 20  
Ground-rider 33 20.00 7 2.86 man     20 inclusief los opstappen
greyhairedguy 38 23.00 45 0.51 man        
hubble702 11 30.00 14 2.14 man zelf geleerd 0.0 16 slechte eenwieler; moderne eenwieler zou sneller gaan
Daniel Wolfe 16 140.00 60 2.33 man        
Mika Holkeri 39 10.00 10 1.00 man     26  
swim learning 42 30.00 90 0.33 man        
sarah 19 10.00     vrouw     24 speelveld (gras)
Janne Himanka 35 7.00 3 2.33 man        
Liam 16 4.50 31.5 0.14 man instructeur 1.0    
spider 38 5.00 10 0.50 man zelf geleerd   20  
Klaas Bil 47 20.00 35 0.57 man instructeur 1.0 24  
oudste dochter van Klaas Bil 11 25.00 67 0.37 vrouw niet-rijder als instructeur 0.5 20  
jongste dochter van Klaas Bil 9 15.00 45 0.33 vrouw instructeur 1.0 20  
collega van Klaas Bil 36 3.50 21 0.17 man instructeur 1.0 24  
vriend van collega van Klaas Bil 38 10.00 70 0.14 man instructeur 1.0 24  
Uniwitold 64 21.00 42 0.50 man zelf geleerd 0.0 16  

 

In het plaatje hieronder heb ik (voor alle respondenten behalve de paar die onbruikbaar waren) de oefentijd geplot als functie van de leeftijd. Voor sommige mensen vielen zowel de leeftijd als de oefentijd precies samen. Om alle punten toch zichtbaar te maken heb ik sommige verschoven over een afstand van 0.3 jaar. (Ik weet dat dit onconventioneel is. Gelukkig heb ik voor alle berekeningen de juiste leeftijden gebruikt.)

De blauwe lijn is een 'typische' fit, gebaseerd op een ander stukje onconventionaliteit met gewogen mediaan-waarden van logaritmisch verdeelde segmenten. (Ik heb deze aanpak verkozen boven bijvoorbeeld een kleinste-kwadraten regressie, om de invloed te verminderen van de weinige mensen die extreem lange of korte oefentijden nodig hadden. Ik denk namelijk dat die gevallen op elke leeftijd hadden kunnen voorkomen.) 

De belangrijkste trend is dat oudere mensen er langer over doen om het te leren, hetgeen onze algemene aanname bevestigt. 
Andere observaties: 
1. Het lijkt er niet op dat er een 'minimum leeftijd' is om te leren eenwieleren. Ik zou graag gegevens van kinderen tot een jaar of vijf hebben om te zien op welke leeftijd dat niet meer opgaat.
2. Enigszins verrassend is de hobbel rond de 10 jaar, gevolgd door een 'optimale' leeftijd om het te leren tot zeker 40 jaar.

Voor de grap heb ik ook de leeftijdsverdeling van de respondenten geplot. De hobbel rond de 10 - 15 jaar is opmerkelijk, zeker nu we weten dat dit een beetje een moeilijke leeftijd is om eenwieleren te leren. Maar ja, eenwieleraars zoeken nu eenmaal altijd een uitdaging. Ook opmerkelijk is de concentratie rond 35 - 40 jaar. Misschien zijn dit de ouders van de 10 tot 15-jarigen?

OK, nu weten we dus dat leeftijd een belangrijke factor is voor de benodigde oefentijd, ook al is het effect misschien anders dan velen dachten. Maar wat doet er verder toe? Nou, eigenlijk alles. In volgorde van belangrijkheid:

Instructie

  • De 10 mensen die zeiden helemaal geen instructie te hebben gehad, hadden gemiddeld 36% meer tijd nodig dan gemiddeld verwacht op grond van alleen hun leeftijd.
  • De 5 people die een beperkte vorm van instructie noemden (zoals het web, of een boek) hadden 2% minder tijd nodig dan gemiddeld.
  • De 6 mensen die een instructeur hadden gehad, hadden 19% minder tijd nodig dan gemiddeld. 

Moraal: zoek een instructeur.

Wielmaat

De mensen in mijn database leerden het op eenwielers variërend in wielmaat van 16" tot 26". Volwassenen (gedefinieerd als 16 en ouder) op een 16" of 20" (13 in totaal) leerden het typisch 30% sneller dan volwassenen op een 24" of 26" (9 in totaal). (Gebaseerd op oefentijden gecorrigeerd voor leeftijd en kwaliteit van instructie.) 

Moraal: leren gaat het best op een klein wiel.

Merk op dat er geen kleine kinderen in mijn database waren die het hebben geleerd op een onredelijk groot wiel (naar mijn mening tenminste). De jongste op een 20" was 9, de jongste op een 24" of 26" was 11. Kom op, ouders of club-leiders, wie zet zijn oefenende kind op een Coker vanaf de eerste dag :-) , in het belang van de statistiek? En zijn er volwassenen die het hebben geleerd op een 28" of groter wiel (behalve Scott Kurland van wie ik overigens geen gegevens heb)?

Geslacht

Er was een aanzienlijk verschil tussen mannen (50) en vrouwen (13) in verwachte oefentijd. De oefentijd (mediaan-waarde) van vrouwen/meisjes was 18% korter dan die van mannen/jongens. (gebaseerd op oefentijden gecorrigeerd voor leeftijd, kwaliteit van instructie en wielmaat). 

Ik aarzel om op dit punt een moraal te geven...

Aantal oefenuren per dag

Oefentijd per dag varieerde van ongeveer 7 minuten tot 8 uren. Je zou een effect daarvan op de totaal benodigde oefentijd verwachten maar de gegevens zien eruit als een vormloze wolk (merk op dat in het plaatje beide assen logaritmisch zijn). Ik heb het toch aangedurfd om een trendlijn gebaseerd op lineaire regressie (in het log-log domein) door de punten te trekken, en die als basis voor correctie te gebruiken.

Het is misschien niet leuk om te zeggen maar hoe meer je oefent per dag, hoe meer uur je in totaal nodig hebt. Als je je dagelijkse hoeveelheid oefening verdubbelt, heb je zo'n 13% meer oefentijd nodig. Slecht nieuws hè? Maar het goede nieuws is dat de gegevens op dit punt zo veel ruis bevatten dat het effect waarschijnlijk überhaupt niet significant is.

En moraal? Hoe meer tijd per dag je aan oefenen besteedt, hoe meer lol je hebt!

OK, tot nog toe was het saai maar nu wordt het interessant: Ontdek van tevoren hoe lang JIJ moet oefenen!

Gebaseerd op de beschreven verbanden heb ik een numeriek model gemaakt dat voor wie dan ook de verwachte oefentijd kan voorspellen. Het is redelijk nauwkeurig: voor ongeveer 60% van de mensen zal hun werkelijke oefentijd minder dan 50% verschillen van de verwachting, terwijl slechts 14% meer dan twee keer zoveel oefening nodig heeft dan voorspeld door het model. Deze onzekerheid hangt samen met dingen zoals eerdere ervaring, vastberadenheid, fysieke conditie, talent en houding. Zulke factoren zijn moeilijk te quantificeren en zitten ook niet in het model.

Om het model te gebruiken moet je het hour_est_nl.xls downloaden. Dus niet links-klikken om het in je browser te openen, maar rechts-klik, Opslaan Als... en dan het opgeslagen bestand openen. (Daarvoor heb je Excel 4.0 of hoger nodig.) Beantwoord vijf eenvoudige vragen en bingo! Het spreadsheet berekent de geschatte oefentijd voor jou om te leren 50 meter op een eenwieler te rijden. Je krijgt ook een waarschijnlijkheids-histogram zodat je kan afschatten hoeveel onzekerheid er zit in het voorspelde aantal uren.

Oh en als je ontmoedigd wordt door je geschatte tijd, kun je altijd nog deze discussie in rec.sport.unicycling gaan lezen. Daar worden de ervaringen besproken van mensen die heel snel hebben leren rijden. Zulke gegevens zal ik echter niet in deze analyse betrekken, omdat het een niet-representatieve steekproef is. 

Bepaal je eenwieler-talent!

Kun je al eenwieleren? Download dan de Eenwieler Talent-meter van deze pagina en bepaal jouw persoonlijke eenwieler-talent! 

(Bonus: daarmee kan je ook heel eenvoudig jouw gegevens naar mij sturen, voor opname in een toekomstige nieuwe versie van deze pagina als je wilt bijdragen aan de wetenschap!) 

 

Terug naar Eenwieler statistieken.